Đề nghị xây dựng nút giao thông khác mức tại nút Ngã ba Huế theo hình thức hợp đồng BT

   Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2011 với tổng mức đầu tư là 1.957.093.088.000 đồng sử dụng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước; giao cho Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng làm Chủ đầu tư, thời gian thực hiện đầu tư từ năm 2012 đến 2015.
   Để sớm xây dựng hoàn thành nút giao thông Ngã ba Huế nhằm giảm thiểu tai nạn và tránh ùn tắc giao thông tại khu vực này đồng thời khuyến khích các Nhà đầu tư có đủ năng lực tham gia đầu tư vào lĩnh vực xây dựng cơ bản để tạo cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa của đất nước, cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 5563/UBND-QLĐTư ngày 10/9/2011 đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét:
   - Cho phép được thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).
   - Thời gian thực hiện đầu tư: Từ năm 2011 đến 2013.
   - Nguồn vốn thanh toán cho Nhà đầu tư: do Bộ Giao thông Vận tải chi trả theo thỏa thuận trong Hợp đồng BT.
                                                                                      Đồng Thị Thu Trang

Cập nhật ngày Thứ ba, 20 Tháng chín 2011 09:16

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan