Yêu cầu xử lý vật tư phục vụ thi công làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị

Thứ tư, 22 Tháng sáu 2011 09:26 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 13/6/2011, Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng đã có văn bản gửi Tổng Công ty XDCT Quốc gia Trung Quốc (CSCEC) yêu cầu khẩn trương phối hợp với các bên liên quan tổ chức thanh lý hoặc vận chuyển cọc ống thép đi nơi khác hoàn trả mặt bằng cho thành phố.
   Hiện nay, toàn bộ khối lượng cọc ống thép (khoảng 90 tấn) phục vụ thi công sàn đạo lao dầm tại mố neo phía Đông được tập kết tại vị trí sát mố neo phía Tây cầu Thuận Phước không có người quản lý, bảo vệ, gây mất mỹ quan thành phố. Mặc dù, các Ban Ngành có liên quan cỉa thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần mời Tổng Công ty XDCT Quốc gia Trung Quốc họp giải quyết việc vận chuyển hoạc thanh lý khối lượng cọc ống nói trên, tuy nhiên đơn vị này vẫn không tham dự.
   Theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3132/UBND-QLĐtư ngày 01/6/2011, Tổng Công ty XDCT Quốc gia Trung Quốc phải tổ chức thanh lý hoặc vận chuyển cọc ống thép đi nơi khác hoàn trả mặt bằng cho thành phố trước ngày 30/6/2011. Nếu quá thời gian nói trên, Sở GTVT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý khối lượng cọc thép này như tài sản vô chủ theo quy định hiện hành./.
                                                                                            Bùi Hồng Trung

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan