Lập và quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa

Thứ hai, 13 Tháng sáu 2011 17:37 PDF.  Array In Array  Email

Ngày 06/6/2011, Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT để hướng dẫn cách lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích đối với lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa. Đây là cơ sở để các địa phương thực hiện việc đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Thời gian có hiệu lực từ ngày 21/7/2011, áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa; các cơ quan, tổ chức kinh tế được giao kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa.

Kết cấu giá sản phẩm được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư trên, định mức kinh tế được sử dụng hệ thống định mức do cơ quan Trung ương, địa phương ban hành. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch.

Theo đó, việc quyết định giá sản phẩm, dịch vụ đối với đường bộ, đường thuỷ nội địa sử dụng nguồn ngân sách địa phương thì Sở Tài chính hoặc Sở GTVT là cơ quan chủ trì trình UBND thành phố quy định giá. Với trường hợp sử dụng nguồn ngân sách Trung ương thì việc quyết định giá do Bộ GTVT quy định hoặc Bộ GTVT uỷ quyền cho các cơ quan, tổ chức kinh tế được giao kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước quy định, sau khi có thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính./.

Nguồn: TTLT 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT – Phòng TCKT
Tác giả: Đoàn nguyễn minh Kha
 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan