Bộ Giao thông Vận tải Quy định về quản lý và bảo vệ kết cầu hạ tầng giao thông đường bộ

Thứ hai, 13 Tháng sáu 2011 17:26 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 18/5/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT về Quy định quản lý và bảo vệ kết cầu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, Thông tư quy định cụ thể một là về công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, hai là công tác đảm bảo giao thông, an toàn giao thông khi thi công và ba là công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông.
   Trong đó, cũng quy định rõ trách nhiệm của Sở GTVT trong việc xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ; kiểm tra, đôn đốc nhà thầu (trong đó có ban quản lý dự án công trình) trong suốt quá trình thi công, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Về quyết định và tổ chức thẩm định an toàn giao thông, đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo thì UBND thành phố quyết định dự án phải thẩm định an toàn giao thông của địa phương và quyết định lựa chọn giai đoạn của dự án phải thẩm định an toàn giao thông và tổ chức thực hiện (kể cả dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT, BT, BTO).
   Đến ngày 03/7/2011 thì bắt đầu có hiệu lực, thay thế các văn bản quy định trước đây gồm: Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005, Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006, Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005 và Quyết định số 23/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2007.
   Để thực hiện tốt nội dung Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT thì Sở Giao thông Vận tải, ban quản lý dự án công trình, cơ quan quản lý đường bộ, thanh tra giao thông và các tổ chức, cá nhân liên quan cần có sự nghiên cứu và phối hợp thực hiện./.

Nguồn: QĐ 39/2011/TT-BGTVT
Tác giả: Đoàn nguyễn minh Kha – phòng TCKT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan