UBND thành phố Ban hành Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 thay thế Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 17 Tháng năm 2011 09:57 PDF.  Array In Array  Email

   Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải, ngày 16/5/2011 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế cho Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008). Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
   Có 05 nội dung khác nhau cơ bản giữa Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND:
   1. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND bổ sung quy định sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với hoạt động Cá nhân hoạt động th¬ương mại và sử dụng cho việc cưới, việc tang;
   2. Đối với vỉa hè có bề rộng dưới 4,0 mét; Lối cho người đi bộ tối thiểu là 1,50 mét thay cho 1,0 mét quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND;
   3. Về phân định vỉa hè: Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND quy định cụ thể phần vỉa hè sử dụng để làm lối cho người đi bộ được tính từ mép ngoài đỉnh bó vỉa trở vào bên trong của hè phố; Phần vỉa hè còn lại phía trong được sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND cho phép tùy theo điều kiện cụ thể của từng tuyến đường, cơ quan có thẩm quyền cấp phép được quyền phân định phần vỉa hè sử dụng để làm lối cho người đi bộ và phần vỉa hè sử dụng ngoài mục đích giao thông;
   4. Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND quy định Danh sách các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh buôn bán, Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND lại quy định danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán và danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại;
   5. Về thẩm quyền cấp phép: Bổ sung UBND các phường, xã cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố.
                                                                               
Phòng QLGTĐT

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan