Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Tuyên truyền chính sách huy động đóng góp trong nhân dân

Thứ năm, 25 Tháng giêng 2018 14:27 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTgngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, trong thời gian qua, các đơn vị và địa phương đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua báo cáo tình hình các quỹ 06 tháng đầu năm 2017 và một số ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan thì thực tế hiện nay vẫn còn một số đơn vị và địa phương thực hiện huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân không đúng quy định như: giao chỉ tiêu thu vận động cho cấp xã; hình thức huy động mang tính bắt buộc; một số đơn vị tự ý ban hành các văn bản huy động đóng góp trong nhân dân sai quy định; không lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng người dân; không công khai minh bạch trong thu chi, sử dụng các khoản huy động đóng góp của nhân dân.


   Thực hiện Công văn số 10594/UBND-STC ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chấn chỉnh hoạt động huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố có Công văn số 94/STTTT-TTBCXB ngày 17/01/2018 về việc Tuyên truyền chính sách huy động đóng góp trong nhân dân.


   Chi tiết Công văn xem tại đây.


Văn Phòng Sở


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan