Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Thể lệ cuộc thi "TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1925 - 2015)

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 03 Tháng tám 2017 15:14
   Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/BTGTU ngày 26-6-2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi, như sau:

Điều 1: Mục đích, yêu cầu

- Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; phát huy tác dụng của 3 tập sách do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức biên soạn: Lịch sử Đảng bộ thành...
Chi tiết
 

Dân tin tưởng Đảng đã nói là làm quyết liệt

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 06 Tháng năm 2017 10:10
   “Người dân tin tưởng rằng: Đảng đã nói là làm quyết liệt. Nhất định những người giữ chức vụ càng cao càng phải chịu xử lý nghiêm minh, công bằng".

 Sáng 5/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể.


   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị, nêu rõ, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, cũng như xây dựng...
Chi tiết
 

Xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 03 Tháng năm 2017 10:15
   Ngày 3/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai Kế hoạch số 30-KH/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kế hoạch số 29 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan