Tin Tức Sự Kiện

Thanh toán cho dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế theo hình thức hợp đồng BT

Thứ bảy, 16 Tháng mười một 2019 09:11 Array In Array

   Ngày 11/11/2019, UBND thành phố có văn bản số 7611/UBND-ĐTĐT về việc thanh toán cho dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế theo hình thức hợp đồng BT.


   Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH BT Ngã ba Huế Trung Nam và các đơn vị có liên quan chủ động liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải sớm thanh toán phần kinh phí 553,954 tỷ đồng đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời nghiên cứu kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục bố trí vốn thanh toán đối với phần kinh phí còn lại của dự án khoảng 1.825 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (các nội dung này UBND thành phố đã có Công văn số 7097/UBND-SGTVT ngày 21/10/2019 báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Giao thông Vận tải).


P. QLCL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: