Tin Tức Sự Kiện

Sở Giao thông vận tải đạt thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Thứ tư, 21 Tháng tám 2019 09:25 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố đã có Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng vinh dự là một trong các tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.

 

DanhSachKhenCNTT


VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan