Tin Tức Sự Kiện

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 25 Tháng tư 2017 10:27 PDF.  Array In Array  Email

   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng như sau:


   1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


   Họ và tên: Lê Văn Trung


   Chức vụ: Giám đốc Sở


   Điện thoại cố định: 0236.3822.740


   Điện thoại di động: 0903.580.349


   Hộp thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


   2. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


   Trong trường hợp Giám đốc Sở không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì Giám đốc Sở ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở hoặc Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.


   Thông tin về người được Giám đốc Sở ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ http://www.sgtvt.danang.gov.vn theo quy định.


   3. Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin


   Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, tầng 14, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.


   Trên đây là thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết.


Văn Phòng Sở


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan