Tin Tức Sự Kiện

Vận động và sử dụng quỹ "Vì người nghèo" năm 2017

Thứ sáu, 17 Tháng ba 2017 09:13 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;


   Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Kế hoạch số 212/KH-MTTQ-BTT ngày 15/2/2017 về việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị" và Chương trình "Thành phố 4 an"; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng Kế hoạch vận động và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017;


   Nội dung chi tiết xem tại đây.


VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan