Tin Tức Sự Kiện

Triển khai văn bản số 1260/UBND-SGTVT ngày 24/02/2017 của Chủ tịch UBND thành phố

Thứ sáu, 03 Tháng ba 2017 14:12 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 24/02/2017 Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 1260/UBND-SGTVT về việc xem xét đóng mới tàu du lịch hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


   Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố, Sở Giao thông vận tải yêu cầu:


   1. Các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 1260/UBND-SGTVT (Xem tại đây).


   2. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư phương tiện để kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa theo Quyết định số 6651/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.


   Nhận được văn bản này, yêu cầu các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện./.


Phòng QLVTPT&NL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan