Tin Tức Sự Kiện

Ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thứ hai, 11 Tháng bảy 2016 16:16 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 06/7/2016, UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 23/2016/QD-UBND ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 12/10/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.


   Quyết định liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị được biết, truy cập áp dụng thực hiện.


   Chi tiết xem tại đây


   Nguyễn Thanh Sơn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan