Tổ chức & cá nhân hành nghề tư vấn

Kết quả đánh giá xếp loại các đơn vị TVTK, TVGS trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố

Thứ bảy, 10 Tháng giêng 2015 16:28 PDF.  Array In Array  Email

   Sau khi kiểm tra hồ sơ kê khai năng lực của các đơn vị trên tiêu chí chấm điểm của Bộ Giao thông vận tải được quy định tại Quyết định số 4387/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2013. Ngày 30/12/2014, Sở Giao thông vận tải công văn số 5015/SGTVT-GĐ&QLCLCT sơ bộ kết quả đánh giá, xếp loại tư vấn hoạt động trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố như sau:


  
1. Kết quả đánh giá, xếp loại:

 


  
2. Tổ chức thực hiện:


   - Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn ngành giao thông sẽ có giá trị đến khi có công bố xếp hạng năng lực mới.


   - Định kỳ hàng năm, các đơn vị Tư vấn đã được xếp hạng năng lực Tư vấn do Sở GTVT công bố, phải cập nhật và tự kê khai theo mẫu quy định (hồ sơ, chứng từ liên quan + file mềm ) về Sở Giao thông vận tải vào cuối tháng 1 hàng năm.


   - Đối với các đơn vị Tư vấn chưa kê khai năng lực hoạt động đề nghị các Ban QLDA yêu cầu các đơn vị tư vấn kê khai năng lực và tự chấm điểm theo biểu mẫu trước khi làm công tác đề xuất, lựa chọn tư vấn và gửi hồ sơ kê khai, các chứng từ liên quan và kết quả đánh giá về Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng kiểm tra.


   - Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn là một trong các tiêu chí giúp cho chủ đầu tư, các đơn vị điều hành dự án làm cơ sở để lựa chọn tư vấn trong hoạt động xây dựng.


   - Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Giao thông vận tải (qua Phòng Giám định và quản lý chất lượng công trình) xem xét, giải quyết theo quy định.


Huỳnh Phương Nam


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan