Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
81 92/2015/TT-BGTVT Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 31/12/2015 01/03/2016
82 91/2015/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 31/12/2015 01/03/2016
83 85/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không 31/12/2015 01/03/2016
84 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 31/12/2015 15/02/2016
85 82/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dựng cho xe mô tô, xe gắn máy điện và quy chuẩn quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện. 30/12/2015 01/07/2016
86 79/2015/TT-BGTVT Ban hanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 10/12/2015 01/04/2016
87 1662/HD-SNV Về việc báo cáo thông kê cơ sở, tổng hợp và tự đánh giá, xếp loại công tác văn thư lưu trữ trực tuyến 07/12/2015 07/12/2015
88 6533/TCĐBVN-QLPT&NL hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên 26/11/2015 01/01/2016
89 6534/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2 26/11/2015 01/01/2016
90 6535/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A3, A4 26/11/2015 01/01/2016
91 6536/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FB2, FD và FE 26/11/2015 01/01/2016
92 6537/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng B1, B2, C, D và E 26/11/2015 01/01/2016
93 6538/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC 26/11/2015 01/01/2016
94 74/2015/TT-BGTVT Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị 24/11/2015 10/01/2016
95 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 13/11/2015 10/02/2016
96 73/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015 11/11/2015 01/04/2016
97 70/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2015 01/01/2016
98 62/2015/TT-BGTVT Quy định về đường ngang 04/11/2015 01/01/2016
99 58/2015/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 20/10/2015 01/01/2016
100 1134/QĐ-BXD Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 08/10/2015 08/10/2015

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia