Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017 30/03/2017
42 38/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016 15/02/2017
43 2131/HD-SNV Về việc thực hiện báo cáo thống kê cơ sở, tổng hợp và tự đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ trực tuyến năm 2016 19/12/2016 19/12/2016
44 32/CT-TTg Về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông 25/11/2016 25/11/2016
45 2036/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng 21/11/2016 11/02/2017
46 13/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý biên chế và thực hiện chính sách tinh giảm biên chế 15/11/2016 15/11/2016
47 34/2016/QĐ-UNBD Ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 01/11/2016 11/11/2016
48 49/2016/QĐ-TTg Ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất 01/11/2016 15/12/2016
49 33/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định Chính sách Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/10/2016 01/01/2017
50 22/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 19/10/2016 02/12/2016
51 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016 16/12/2016
52 142/2016/NĐ-CP Về việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng 14/10/2016 01/12/2016
53 31/2016/QĐ-UBND Ban hành chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/10/2016 10/10/2016
54 29/CT-TTg Xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định 05/10/2016 05/10/2016
55 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 09/09/2016 15/11/2016
56 07-CT/TW Chỉ thị của ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 05/09/2016 05/09/2016
57 23/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06/07/2016 16/07/2016
58 64/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 01/07/2016 01/07/2016
59 63/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 01/07/2016 01/07/2016
60 65/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe 01/07/2016 01/07/2016

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia