Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
261 NĐ 112/2009/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - -
262 NĐ 108/2009/NĐ-CP Hướng dẫn hợp đồng BOT, BTO, BT - -
263 NĐ 83/2009/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ12/2009/NĐ-CP - -
264 NĐ 23/2009/NĐ-CP Xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng - -
265 NĐ 12/2009/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng - -
266 Luật 30/2009/QH12 Về quy hoạch Xây dựng - -
267 TT 40/2009/TT-BXD Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài - -
268 TT 22/2009/TT-BXD Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng - -
269 TT 27/2009/TT-BXD Quản lý chất lượng công trình xây dựng - -
270 Nghị định 11/2010/NĐ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - -
271 QCVN 07:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ - -
272 22 TCN 282 - 02 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo - 18/09/2002
273 9297/BGTVT-KHCN Triển khai các giải pháp khắc phục hằn lún vệt bánh xe sau khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng - -
274 48/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển cầu tàu du lịch tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội đại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. - 25/12/2014

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia