Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
241 882/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 23/06/2009 23/06/2009
242 08/2009/TT-BGTVT Hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa 23/06/2009 07/08/2009
243 07/2009/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 19/06/2009 03/08/2009
244 42/2009/NĐ-CP Về việc phân loại đô thị 07/05/2009 02/07/2009
245 15/2005/QĐ-BGTVT Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 15/02/2005 01/03/2005
246 87/2004/QĐ-TTg Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 19/05/2004 -
247 3332/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng ngành giao thông vận tải 24/12/1012 24/12/2012
248 Luật Ch. giao cônghệ Luật Chuyển giao công nghệ - -
249 Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu - -
250 Luật 38/2009/QH12 Luật Xây dựng & đấu thầu sửa đổi, bổ sung - -
251 Luật QHĐT Luật Quy hoạch đô thị - -
252 NĐ 85/2009/NĐ-CP Huong dan Luật dau thau -thay the ND58 - -
253 NĐ 113/2009/NĐ-CP Về giám sát, đánh giá đầu tư - -
254 NĐ 112/2009/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - -
255 NĐ 108/2009/NĐ-CP Hướng dẫn hợp đồng BOT, BTO, BT - -
256 NĐ 83/2009/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ12/2009/NĐ-CP - -
257 NĐ 23/2009/NĐ-CP Xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng - -
258 NĐ 12/2009/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng - -
259 Luật 30/2009/QH12 Về quy hoạch Xây dựng - -
260 TT 40/2009/TT-BXD Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài - -

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia