Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
21 23/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương 29/09/2017 01/01/2018
22 19/2017/TT-BTTTT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông 12/09/2017 01/11/2017
23 20/2017/TT-BTTTT Quy định điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017 01/11/2017
24 18/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rông 11/09/2017 01/07/2018
25 13/2017/TT-BTTTT Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017 10/08/2017
26 09/2017/TT-BTTTT Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất phẩm bản 23/06/2017 01/10/2017
27 06/2017/QH14 Luật Đường Sắt 16/06/2017 01/07/2018
28 3176/QĐ-UBND Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp phép liên quan đến quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/06/2017 18/06/2017
29 1386/QĐ-BGTVT Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016 16/05/2017 16/05/2017
30 632/QĐ-TTg Ban hành danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 10/05/2017 10/05/2017
31 03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 24/04/2017 01/07/2017
32 04/2017/TT-BTTTT Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz. 24/04/2017 09/06/2017
33 12/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 15/04/2017 01/06/2017
34 744/QĐ-BGTVT Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 21/03/2017 21/03/2017
35 01/CT-UBND Về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017 25/02/2017 25/02/2017
36 16-HD/BTGTU HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 24/02/2017 24/02/2017
37 21/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 24/02/2017 24/02/2017
38 892/QĐ-UBND Ban hành lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 20/02/2017 20/02/2017
39 27-HD/BTGTW Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 20/02/2017 20/02/2017
40 01/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 16/02/2017 02/04/2017

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia