Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
161 228/QĐ-BGTVT Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư 23/01/2013 23/01/2013
162 10/2013/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 11/01/2013 01/03/2013
163 181/BGTVT-CQLXD Thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT 05/01/2013 05/01/2013
164 03/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 04/01/2013 20/02/2013
165 53/2012/QĐ-TTg Về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống 22/11/2012 15/01/2013
166 23/2012/QH13 Luật Hợp tác xã 20/11/2012 01/07/2013
167 47/2012/TT-BGTVT Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường b 12/11/2012 01/01/2013
168 50/2012/QĐ-TTg Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 09/11/2012 01/01/2013
169 93/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 08/11/2012 25/12/2012
170 46/2012/TT-BGTVT Quy định về đào tạo,sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 07/11/2012 01/01/2013
171 1586/QĐ-TTG Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 24/10/2012 24/10/2012
172 1557/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" 18/10/2012 18/10/2012
173 42/2012/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm 16/10/2012 01/01/2013
174 72/2012/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật 24/09/2012 10/11/2012
175 71/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP 19/09/2012 10/11/2012
176 38/2012/TT-BGTVT Quy định về quản lý, khai thác cầu chung 19/09/2012 01/01/2013
177 37/2012/TTLT-BGTVT-B Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/7/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 17/09/2012 10/11/2012
178 36/2012/TT-BGTVT Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa 13/09/2012 01/12/2012
179 68/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng 12/09/2012 01/11/2012
180 1819/ĐKVN-VAR Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/07/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 10/09/2012 01/10/2012

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia