Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
141 01/2014/TTLT-BNV-BXD HƯỚNG DẪN THÀNH PHẦN TÀI LIỆU DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ 21/08/2014 01/01/2015
142 27/2014/TT-BGTVT Qui định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong công trình giao thông 28/07/2014 15/09/2014
143 4251/QĐ-UBND Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/06/2014 30/06/2014
144 11/2012/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng 25/12/2013 01/02/2013
145 171/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 13/11/2013 01/01/2014
146 09/2013/TT-BNV Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 31/10/2013 01/12/2103
147 38/2013/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 24/10/2013 01/03/2014
148 7138/QĐ-UBND Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 22/10/2013 01/11/2013
149 35/2013/TT-BGTVT Quy định về việc xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ. 21/10/2013 15/12/2013
150 2783/QĐ-BGTVT Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý, đầu tư 12/09/2013 12/09/2013
151 2699/QĐ-BGTVT Qui định tạm thời về hành vi vi phạm và hình thức xử lý trong quản lý chất lượng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do bộ Giao thông vận tải quản lý 05/09/2013 05/09/2013
152 23/2013/TT-BGTVT Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô 28/08/2013 15/10/2013
153 18 /2013/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 06/08/2013 01/10/2013
154 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 25/07/2013 09/09/2013
155 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013 19/07/2013
156 57/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải 31/05/2013 28/09/2013
157 05/CT-BGTVT V/v Kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các chủ đầu tư, Ban QLDA, nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp 07/05/2013 07/05/2013
158 07/2013/TT-BGTVT Quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe 03/05/2013 01/07/2013
159 15/2013/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng 06/02/2013 01/09/2013
160 05/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/01/2013 05/02/2013

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia