Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
141 7138/QĐ-UBND Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 22/10/2013 01/11/2013
142 35/2013/TT-BGTVT Quy định về việc xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ. 21/10/2013 15/12/2013
143 2783/QĐ-BGTVT Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý, đầu tư 12/09/2013 12/09/2013
144 2699/QĐ-BGTVT Qui định tạm thời về hành vi vi phạm và hình thức xử lý trong quản lý chất lượng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do bộ Giao thông vận tải quản lý 05/09/2013 05/09/2013
145 23/2013/TT-BGTVT Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô 28/08/2013 15/10/2013
146 18 /2013/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 06/08/2013 01/10/2013
147 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 25/07/2013 09/09/2013
148 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013 19/07/2013
149 57/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải 31/05/2013 28/09/2013
150 05/CT-BGTVT V/v Kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các chủ đầu tư, Ban QLDA, nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp 07/05/2013 07/05/2013
151 07/2013/TT-BGTVT Quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe 03/05/2013 01/07/2013
152 15/2013/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng 06/02/2013 01/09/2013
153 05/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/01/2013 05/02/2013
154 228/QĐ-BGTVT Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư 23/01/2013 23/01/2013
155 10/2013/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 11/01/2013 01/03/2013
156 181/BGTVT-CQLXD Thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT 05/01/2013 05/01/2013
157 03/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 04/01/2013 20/02/2013
158 53/2012/QĐ-TTg Về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống 22/11/2012 15/01/2013
159 23/2012/QH13 Luật Hợp tác xã 20/11/2012 01/07/2013
160 47/2012/TT-BGTVT Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường b 12/11/2012 01/01/2013

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia