Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
101 986/HD-SNV Quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ 17/08/2015 17/08/2015
102 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư. 18/06/2015 05/08/2015
103 19/2015/TTLT-BGTVT-B Thông tư liên tịch hướng dẫn về vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch 25/05/2015 15/07/2015
104 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 06/05/2015 01/07/2015
105 13/2015/QĐ-TTg Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 05/05/2015 01/07/2015
106 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 22/04/2015 15/06/2015
107 10/2015/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. 15/04/2015 01/06/2015
108 09/2015/TT-BGTVT Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô 15/04/2015 01/06/2015
109 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng 20/03/2015 01/04/2015
110 438/SNV-QLVTLT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc đánh giá xếp loại công tác văn thư lưu trữ 06/03/2015 06/03/2015
111 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. 27/02/2015 01/05/2015
112 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 14/02/2015 10/04/2015
113 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 14/02/2015 15/04/2015
114 17/2015/NĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống 14/02/2015 06/04/2015
115 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt. 13/02/2015 15/04/2015
116 1032/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc đánh giá,xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 12/02/2015 12/02/2015
117 190/KH-UBND Kế hoạch triển khai năm văn hoá văn minh đô thị 2015 12/01/2015 12/01/2015
118 54/2014/QĐ-UBND Quy định về việc quản lý và vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/12/2014 10/01/2015
119 87/2014/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 31/12/2014 15/02/2015
120 88/2014/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ hoạt động qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào 31/12/2014 01/03/2015

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia