Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 17/2018/TT-BKHCN Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 10/12/2018 25/01/2019
2 37/2018/QH14 LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN 20/11/2018 01/07/2019
3 36/2018/QH14 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 20/11/2018 01/07/2019
4 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến luật quy hoạch 20/11/2018 01/01/2019
5 74/2018/QH14 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV 20/11/2018 20/11/2018
6 30/2018/QH14 LUẬT ĐẶC XÁ 19/11/2018 01/07/2019
7 32/2018/QH14 LUẬT CHĂN NUÔI 19/11/2018 01/01/2020
8 31/2014/QH14 LUẬT TRỒNG TRỌT 19/11/2018 01/01/2020
9 33/2018/QH14 LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM 19/11/2018 01/07/2019
10 34/2018/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 19/11/2018 01/07/2019
11 29/2018/QH14 LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 15/11/2018 01/07/2020
12 150/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 07/11/2018 24/12/2018
13 1697/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) 23/10/2018 23/10/2018
14 1705/QĐ-BTTTT Ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0) 23/10/2018 23/10/2018
15 11/2018/TT-BTTTT Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS 15/10/2018 30/11/2018
16 12/2018/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập 15/10/2018 01/12/2018
17 13/2018/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 15/10/2018 01/12/2018
18 14/2018/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính 15/10/2018 01/12/2018
19 26/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao 14/06/2018 01/01/2019
20 27/2018/QH14 Luật đo đạc, bản đồ 14/06/2018 01/01/2019

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan