Thực hiện chỉ thị 29 của Thành ủy

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 29-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Thứ tư, 26 Tháng ba 2014 15:27 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Đà nẵng về việc triển khai thực hiện chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, kế hoạch số 61-KH/DUK ngày 10/02/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 25/3/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy sở, sở giao thông Vận tải đã thống nhất ban hành kế hoạch số 840/KH-SGTVT về việc tổ chức thực hiện chỉ thị 29/CT/TU trong nội bộ Sở.


   Kế hoạch đã được triển khai đến tất cả đảng viên, công chức, viên chức của Sở nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả và tinh thần phục vụ nhân dân.

 

   Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng


   Kế hoạch số 840/KH-SGTVT ngày 25/03/2014 của Sở GTVT.


VPS

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan