Các hãng taxi

Thông tin về các hãng taxi khách tại thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 21 Tháng mười hai 2011 10:04 PDF.  Array In Array  Email

   Số điện thoại đường dây nóng của sở Giao thông vận tải:


   * 0236.3.77.46.66


   * 0236.3.82.03.89

CacHangTaxi


P. QLVTPTNL

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan