Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Thứ ba, 15 Tháng ba 2016 16:44 PDF.  Array In Array  Email

   A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2015

   I. CÔNG TÁC THANH TRA

   Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1040/QĐ-SGTVT ngày 08/12/2015 về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2015 theo đúng các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

   Căn cứ Kế hoạch thanh tra và Danh mục các cuộc thanh tra năm 2015 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Thanh tra Sở chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch và nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập, đột xuất, thường xuyên của công tác thanh tra chuyên ngành.

   1.Thanh tra hành chính:

   Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2015,Sở Giao thông vận tải tổ chức 01cuộc vừa thanh tra hành chính vừa thanh tra chuyên ngành cụ thể như sau:

   Tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện các quy định về quy trình, quy phạm chuyên môn, các quy định về kiểm tra, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (Quyết định số 468/QĐ-SGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng).

   Qua thanh tra giúp cho Giám đốc Sở đánh giá được tình hình chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng; đôn đốc, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện các quy định về quy trình, quy phạm chuyên môn, kiểm tra kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

   2. Thanh tra chuyên ngành:

   a) Thanh tra theo kế hoạch:

   Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2015, Sở Giao thông vận tải tổ chức và triển khai thực hiện được 05 cuộc thanh tra chuyên ngành như sau:

   - Tiến hành tổ chức, triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra (thanh tra hành chính vừa thanh tra chuyên ngành) đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng theo Quyết định số 468/QĐ-SGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng (đã nêu trên mục thanh tra hành chính)

   - Thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại 19 đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Quyết định số 329/QĐ-SGTVT ngày 15/6/2015 của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng.

   - Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo lái xe ô tô, mô tô tại 04 đơn vị, cơ sở đào tạo GPLX ô tô, mô tô (Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng-STC; Trung tâm Đào tạo và dạy nghề 579; Trung tâm Dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Miền Trung; Trung tâm Dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Masco) theo Quyết định số 567/QĐ-SGTVT ngày 28/9/2015 của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng.

   - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tại 07 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Taxi Tiên Sa, Sông Hàn, Vinasun, Mai Linh, Datranco, Đà Nẵng và Airport) theo Quyết định số 643/QĐ-SGTVT ngày 16/10/2015 của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng.

   - Thanh tra công tác quản lý và bảo trì đường bộ theo phân cấp, công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, trật tự vỉa hè tại Phòng QLĐT quận Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Phòng Công thương huyện Hòa Vang theo Quyết định số 711/QĐ-SGTVT ngày 02/11/2015 của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng.

   Qua mỗi cuộc thanh tra giúp lãnh đạo các cấp có cơ sở đánh giá việc chấp hành các qui định của pháp luật về hoạt động kinh doanh của đơn vị và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GTVT tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, phát huy những mặt tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, những bất cập để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý. Giúp cho đơn vị được thanh tra rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao công tác quản lý điều hành hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

   b) Thanh tra độc lập:

   Ngoài công tác thanh tra theo kế hoạch, Sở Giao thông vận tải căn cứ tình hình thực tế công tác quản lý Ngành, theo yêu cầu đảm bảo tình an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa phương, Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra độc lập như sau:

   - Tiến hành thanh tra việc xếp hàng lên phương tiện tại các đầu mối hàng hóa lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 385/QĐ-SGTVT ngày 29/6/2015 của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng.

   - Tiến hành thanh tra việc xếp hàng, chở quá tải trọng cho phép trong và ngoài khu vực cảng; việc triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết của các cảng tại Đà Nẵng theo Quyết định số 140/QĐ-TTrS ngày 21/4/2015 của Chánh Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng.

   - Thanh tra độc lập công tác đào tạo lái xe ô tô (việc dạy thực hành lái xe ô tô trên đường giao thông công cộng) theo Quyết định số 301/QĐ-TTrS ngày 18/8/2015 của Chánh Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng về việc Phân công Thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập.

   c) Thanh tra, kiểm tra thường xuyên:

   - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông và trật tự vỉa hè; kiểm tra và xử lý các hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

   - Kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm biển cấm lưu thông qua cầu Thuận Phước.

   - Kiểm tra, xử lý xe buýt có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật.

   - Kiểm tra, xử lý xe khách hoạt động trá hình.

   - Phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố.

   - Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm hành chính thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát giao thông và các thông tin phản ảnh của các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.

   - Thực hiện việc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về xếp hàng, chở quá tải trọng cho phép trong và ngoài khu vực cảng, bến.

   - Triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo ATGT đường bộ và đường thủy nội địa trong các dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2015, Lễ hội Xuân Ất Mùi, Lễ 30/4, Quốc tế lao động 01/5 và Quốc khánh 02/9.

   - Công tác kiểm soát tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động: Phối hợp với CSGT, CSTT để thực hiện việc kiểm tra tải trọng liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần theo kế hoạch và lịch công tác.

   + Số lượt xe qua trạm kiểm tra: 10.053 xe.

   + Số xe không vi phạm: 7.659 xe.

   + Số xe vi phạm: 2.394 xe,

   + Số tiền nộp vào Kho bạc Nhà nước: 2.928.480.000 (Hai tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

   - Phối hợp cùng UBND huyện Hòa Vang, quận Cẩm lệ, quận Liên Chiểu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra tải trọng xe bằng các bộ cân xách tay nhằm xử lý tình trạng xe tránh Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và xe quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường nội thành, đường huyện.

   - Kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân thi công trên đường bộ đang khai thác không có giấy phép, không thực hiện đúng nội dung giấy phép hoặc thi công không đảm bảo an toàn giao thông.

   * Kết quả xử lý vi phạm hành chính:

   - Lập biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 2.538 vụ.

   - Quyết định xử phạt hành chính, nộp vào Kho bạc Nhà nước số tiền 4.037.160.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm ba mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

   d) Thực hiện nhiệm vụ khác:

   Thanh tra Sở đã lập, triển khai nhiều kế hoạch liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị theo chỉ đạo của thành phố, như:

   - Kế hoạch số 19/KH-TTrS ngày 15/01/2015 của Thanh tra Sở GTVT Tp Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATGT phục vụ Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Ất Mùi năm 2015.

   - Kế hoạch số 471/KH-TTrS ngày 05/02/2015 của Thanh tra Sở GTVT Tp Đà Nẵng ban hành Kế hoạch phối hợp kiểm tra hoạt động khu vực bến xe tết 2015.

   - Kế hoạch số 108/KH-TTrS ngày 30/3/2015 của Thanh tra Sở GTVT Tp Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT trước cổng trường học năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   - Kế hoạch số 199/KH-TTrS của Thanh tra Sở về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động khách bằng ô tô.

   - Xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác đường thủy nội địa theo Kế hoạch số 104/KH-TTrS ngày 25/3/2015 của Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng về việc Kiểm tra hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015.

   + Đã triển khai thực hiện 07 cuộc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa theo kế hoạch, xử lý vi phạm hành chính 40 trường hợp, xử phạt với số tiền 33.740.000 đồng (Ba mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) và tổ chức lồng ghép 07 đợt tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho chủ phương tiện, thuyền trưởng và nhân viên phục vụ của 43 phương tiện thủy nội địa.

   + Phối hợp với Ban ATGT thành phố tổ chức 04 đợt nghiệm thu hoàn thành công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa các quý - năm 2015

   + Ngoài ra, Phối hợp Phòng CSGT thành phố, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các phương tiện đang hoạt động trên các tuyến sông, Vịnh Đà Nẵng. Tập trung kiểm tra thường xuyên (hàng ngày) công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự vận tải đường thủy nội địa tại Cảng Sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố.

   3. Công tác khác:

   - Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí trọng điểm như nút giao khác mức Ngã Ba Huế, Điện Biên Phủ - Nguyễn Đức Trung, Hoàng Văn Thái nối dài - đường tránh Nam hải Vân, cầu Sông Hàn và Bến xe Trung tâm.

   - Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học.

   - Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết các phản ảnh, kiến nghị liên quan đến Ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng:

   + Tiếp nhận và giải quyết thông tin qua đường dây nóng: 614 trường hợp;

   + Thông tin trên báo, đài: 29 trường hợp.

   + Đơn thư phản ảnh, kiến nghị: 0.

   - Tiến hành giám sát 28 kỳ sát hạch lái xe ôtô, môtô.

   II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

   1. Công tác tiếp công dân:

   - Xây dựng Lịch tiếp công dân năm 2015 (tiếp thường xuyên của Thanh tra viên và tiếp định kỳ của lãnh đạo Sở) và tổ chức thực hiện đúng quy định.

   - Số lượt công dân đã tiếp: 01.

   - Số đoàn đông người: không.

   Qua công tác tiếp dân đã hướng dẫn, giải thích cho công dân về các quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các phản ảnh, kiến nghị, tạo được sự đồng thuận của công dân trong việc tham gia xây dựng Ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.

   2. Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo:

   - Tổng số đơn tồn năm 2014 chuyển sang: không.

   - Tổng số đơn nhận trong kỳ: 01 (đang xử lý theo quy trình).

   III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

   - Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 (số 633/KH-SGTVT ngày 27/02/2015).

   - Trong năm 2015, đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị (Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng) thuộc Sở. Kết quả thanh tra cho thấy: Đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động nhằm thực hiện phòng ngừa tham nhũng.

   - Triển khai kịp thời, toàn diện và tích cực các biện pháp phòng chống tham nhũng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới; mỗi công chức, viên chức thuộc ngành Giao thông vận tải ngay từ đầu năm ký cam kết thực hiện ”năm xây và ba chống”.

   - Triển khai thực hiện Quy trình kiểm soát nội bộ, phòng chống tiêu cực trong lực lượng Thanh tra GTVT Đà Nẵng.

   - Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và đã xây dựng Báo cáo tổng kết số 4218/BC-SGTVT ngày 20/10/2015 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng gửi về UBND thành phố (qua Thanh tra thành phố) theo đúng quy định.

   - Thời gian qua, không có đơn thư phản ảnh, tố cáo công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng có hành vi tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tiếp nhận và xử lý các phản ảnh, kiến nghị không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng trong năm 2015 đã đạt được kết quả khả quan trên cả hai mặt phòng và chống.

   IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

   1. Công tác thanh tra:

   - Giúp Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng có cơ sở đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó, phát huy những mặt tích cực; kịp thời phát hiện và có các biện pháp chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót; phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách (nếu có) để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông vận tải.

   - Thông qua việc tiến hành thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, của tổ chức và công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

   - Giúp cho các đơn vị được thanh tra, kiểm tra có điều kiện rà soát lại tình hình chấp hành chính sách, pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị mình. Rút ra những bài học kinh nghiệm, vận dụng vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhu cầu của công dân và tổ chức.

   2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

   Thường xuyên bố trí cán bộ có năng lực thường trực công tác tiếp công dân, xử lý đường dây nóng của Ngành và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; trong năm qua Sở Giao thông vận tải không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp và đơn được xử lý dứt điểm từng năm, không để tồn đọng kéo dài.

   3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

   - Với việc triển khai kịp thời, toàn diện và tích cực các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác phòng, chống tham nhũng trong Ngành GTVT Đà Nẵng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan trên cả hai mặt phòng và chống.

   - Nhận thức cán bộ công chức về công tác phòng, chống tham nhũng được nâng lên đáng kể; đặc biệt là nhận thức đầy đủ về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong những hoạt động hàng ngày của chính đơn vị mình, của cá nhân thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Trên cơ sở đó cán bộ công chức ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng đã thể hiện bằng hành động đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Có thể nói rằng, công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng trong thời gian qua có chuyển biến tích cực, tham nhũng, lãng phí đã được ngăn chặn, đẩy lùi.

   B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2016

   I. CÔNG TÁC THANH TRA

   Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 theo đúng trọng tâm, định hướng của Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra thành phố và nhiệm vụ chính trị của Ngành GTVT thành phố.

   1. Thanh tra hành chính:

   - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp có thu, quản lý đầu tư xâu dựng cơ bản và việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao tại các đơn vị thuộc Sở.

   - Thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

   2. Thanh tra chuyên ngành:

   - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng xe tại Trạm Kiểm tra TTXLĐ và duy trì hoạt động của các Tổ kiểm tra sử dụng cân xách tay, xử lý tình trạng xe tránh Trạm Kiểm tra TTXLĐ.

   - Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành giao thông vận tải.

   - Tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

   - Tăng cường công tác giải quyết trật tự vỉa hè; kiểm tra việc thực hiện nội dung giấy phép thi công, giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

   - Tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ công tác, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, công tác quản lý chất lượng công trình, hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô.

   II. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

   - Duy trì thường xuyên trực đường dây nóng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị thuộc thẩm quyền đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

   III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

   - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị, đồng thời tham mưu lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng.

   - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.

   Trên đây là Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Kính báo cáo UBND thành phố và Thanh tra thành phố xem xét, tổng hợp chung và có ý kiến chỉ đạo.

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan