TIN NỔI BẬT

Thông báo Bộ Thủ tục hành chính mới ban hành của Sở Giao thông vận tải 2018

Thứ sáu, 16 Tháng mười một 2018 16:29 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 5424/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. So với Bộ thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 5482/QĐ-UBND ngày 02 thang 10 năm 2017, Bộ thủ tục hành chính mới ban hành gồm 80 thủ tục, trong đó:


   - Thủ tục hành chính mới ban hành: 06 thủ tục.


   - Thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung: 13 thủ tục.


   - Thủ tục hành chính giữ nguyên: 61 thủ tục.


   - Thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ: 02 thủ tục.


   Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng được đăng tải và cập nhật tại chuyên mục thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Giao thông vận tải (http://sgtvt.danang.gov.vn) và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


   *Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (5424 qd BỘ TTHC 2018.signed.pdf)5424 qd BỘ TTHC 2018.signed.pdf[QĐ 5424 Ngày 15/11/2018]4045 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (BỘ TTHC 2018 _ NỘI DUNG CHI TIẾT.pdf)BỘ TTHC 2018 _ NỘI DUNG CHI TIẾT.pdf[Nội dung chi tiết từng thủ tục]2465 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (DANH MỤC BỘ TTHC SỞ GTVT NĂM 2018.pdf)DANH MỤC BỘ TTHC SỞ GTVT NĂM 2018.pdf[Danh mục 80 TTHC]388 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan