Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe khách Hải Hà vào khai thác

Thứ tư, 20 Tháng năm 2015 08:07 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 06 tháng 05 năm 2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1597/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Hải Hà vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe khách Hải Hà.


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty TNHH một thành viên
Bến xe bến tàu Quảng Ninh.


   Địa chỉ bến xe: TT Hải Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh.


   Tổng diện tích tích đất: 6.804 m2.


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 3, Mã số bến 23.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe khách Hải Hà, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Hồ Bảo Uyên


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan