Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe khách Ninh Giang vào khai thác

Thứ sáu, 03 Tháng tư 2015 17:12 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 30 tháng 03 năm 2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Ninh Giang vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe khách Ninh Giang;


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Ban Quản lý các bến xe khách Hải Dương;


   Địa chỉ bến xe: Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương;


   Tổng diện tích tích đất: 3.165 m2;


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 4, Mã số bến 13.
 


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe khách Ninh Giang, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên. 

 
Hồ Bảo Uyên


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan