Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe Bình An vào khai thác

Thứ năm, 12 Tháng hai 2015 10:18 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 06 tháng 02 năm 2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Bình An vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe khách Bình An;


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hòa Bình – Bến xe khách Bình An;


   Địa chỉ bến xe: Tổ 17, phường Tân Hòa, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;


   Tổng diện tích tích đất: 19.485 m2;


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 2, Mã số bến 03.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe khách Bình An, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Hồ Bảo Uyên


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan