Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe Ân Thi vào khai thác

Chủ nhật, 11 Tháng giêng 2015 13:57 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Ân Thi vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe khách Ân Thi;


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công Ty TNHH Thinh Hưng;


   Địa chỉ bến xe: Thôn Trung, Thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên ;


   Tổng diện tích tích đất: 7.010 m2;


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 4,


    Mã số bến: 13.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe khách Ân Thi, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Lê Thị Diệu Hiền


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan