Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe Triều Dương vào khai thác

Chủ nhật, 11 Tháng giêng 2015 13:52 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 905/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Triều Dương vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe khách Triều Dương;


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng;


   Địa chỉ bến xe: xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ;


   Tổng diện tích tích đất: 11.750 m2;


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 2.


   Mã số bến: 21.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe khách Triều Dương, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.

Lê Thị Diệu Hiền


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan