Danh mục các bến xe

Công bố bến xe Đồng Đăng vào khai thác

Thứ bảy, 10 Tháng giêng 2015 08:53 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2686/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe Đồng Đăng vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe Đồng Đăng;


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty Cổ phần Tùng Việt;


   Địa chỉ bến xe: khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;


   Tổng diện tích tích đất: 18.404 m2;


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 3;


    Mã số bến: 15.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe Đồng Đăng, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Lê Thị Diệu Hiền


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan