Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe khách Đò Quan vào khai thác

Thứ sáu, 11 Tháng giêng 2013 10:15 Array In Array

   Ngày 22 tháng 12 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Đò Quan vào khai thác với các nội dung sau:

 


    Tên: Bến xe khách Đò Quan;


    Đơn vị quản lý, khai thác: Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định;


    Địa chỉ bến xe: Phường Cửa Nam – thành phố Nam Định – tỉnh Nam Định;


    Tổng diện tích tích đất: 3.796,4m2;


    Tiêu chuẩn: Bến xe khách loại 4;


    Mã số: Bến 12.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách Đò Quan, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Thiên Phương
CÁC BÀI VIẾT KHÁC: