Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe khách Sơn Hải vào khai thác

Thứ hai, 08 Tháng mười 2012 10:01 Array In Array

   Ngày 01 tháng 8 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Sơn Hải vào khai thác với các nội dung sau:


   1. Tên: Bến xe khách Sơn Hải;


   2. Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: HTX vận tải Huy Hải;


   3. Địa chỉ bến xe: Xóm 7, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;


   4. Tổng diện tích tích đất: 3.269,6 m2;


   5. Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 4, Mã số bến 24.


   Các Doanh nghiệp vận tải thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách Sơn Hải, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Thiên Phương


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: