Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe khách Khánh Hưng tỉnh Long An vào khai thác

Thứ hai, 11 Tháng sáu 2012 16:06 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 05 tháng 6 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe Khánh Hưng vào khai thác với các nội dung sau:
   Tên bến xe: Bến xe khách Khánh Hưng;
   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác:  UBND dân xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;
   Địa chỉ bến xe: Ấp Gò Châu Mai. xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng;
   Tổng diện tích tích đất: 1.000 m2;
   Tiêu chuẩn bến xe khách:  loại 6;
   Mã số bến: 07.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách Khánh Hưng, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.
                                                                                               Thiên Phương


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan