Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe khách Tân Trụ vào khai thác

Thứ hai, 11 Tháng sáu 2012 16:00 Array In Array

   Ngày 05 tháng 6 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe Tân Trụ vào khai thác với các nội dung sau:
   Tên bến xe: Bến xe khách Tân Trụ;
   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Ban Quản lý sự nghiệp Hạ tầng huyện Tân Trụ;
   Địa chỉ bến xe: Ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;
   Tổng diện tích tích đất: 1.434 m2;
   Tiêu chuẩn bến xe khách:  loại 5;
    Mã số bến:  05.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách Tân Trụ, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.
                                                                                                     Thiên Phương


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: