Danh mục các bến xe

Công bố bến xe khách Hậu Thạnh tỉnh Long An vào khai thác

Thứ hai, 11 Tháng sáu 2012 15:53 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 05 tháng 6 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe Hậu Thạnh vào khai thác với các nội dung sau:
   Tên bến xe: Bến xe khách Hậu Thạnh;
   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Tân Thạnh;
   Địa chỉ bến xe: Xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An;
   Tổng diện tích tích đất: 2.600 m2;
   Tiêu chuẩn bến xe khách:  loại 5, Mã số bến 10.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách Hậu Thạnh, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.
                                                                                              Thiên Phương


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan