Danh mục các bến xe

Công bố đưa bến xe khách Bàu Bàng tỉnh Bình Dương vào khai thác

Thứ hai, 04 Tháng sáu 2012 14:07 Array In Array

   Ngày 31 tháng 5 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-SGTVT, về việc công bố bến xe khách Bàu Bàng vào khai thác với các nội dung sau:
   Tên bến xe: Bến xe khách Bàu Bàng;
   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Phòng Quản lý đô thị huyện Bến Cát;
   Địa chỉ bến xe: Ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng;
   Tổng diện tích tích đất: 5.914 m2;
   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 4, Mã số bến 23.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách Bàu Bàng, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.
                                                                                                      Thiên Phương


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: