Danh mục các bến xe

Công bố bến xe khách Nước Mát tỉnh Yên Bái vào khai thác

Thứ năm, 01 Tháng ba 2012 07:49 PDF.  Array In Array  Email

Công bố bến xe khách Nước Mát tỉnh Yên Bái vào khai thác
   -Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái ký Quyết định số 51/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Nước Mát vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 1. Mã số bến 16
   Địa chỉ bến xe: Thôn Nước Mát – Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái -tỉnh Yên Bái.
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty TNHH TM&DV Hải Phượng tỉnh Yên Bái.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.

   - Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái ký Quyết định số 52/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Yên Bái vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 11
   Địa chỉ bến xe: Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái -tỉnh Yên Bái
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty CP Vận tải Thuỷ Bộ Yên Bái
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.

Công bố bến xe khách Lục Yên tỉnh Yên Bái vào khai thác
Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái ký Quyết định số 53/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Lục Yên vào khai thác.
Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 12
Địa chỉ bến xe: Thị Trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty CP Vận tải Thuỷ Bộ Yên Bái
Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.

   - Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái ký Quyết định số 54/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Mậu A vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 14
   Địa chỉ bến xe: Thị Trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty CP Vận tải Thuỷ Bộ Yên Bái
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.

   - Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái ký Quyết định số 55/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Nghĩa Lộ vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 13
   Địa chỉ bến xe: Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty CP Vận tải Thuỷ Bộ Yên Bái
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
                                                                                          Nguyễn Việt Phương


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan