Danh mục các bến xe

Công bố các bến xe khách tỉnh Hải Dương vào khai thác

Thứ năm, 12 Tháng giêng 2012 16:42 PDF.  Array In Array  Email

Công bố bến xe khách Hải Dương tỉnh Hải Dương vào khai thác

   Ngày 31tháng 12 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương ký Quyết định số 1036/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 3. Mã số bến 11
   Địa chỉ bến: Đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương-tỉnh Hải Dương
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe khách Hải Dương thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.


Công bố bến xe khách Thanh Hà tỉnh Hải Dương vào khai thác

   Ngày 31tháng 12 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương ký Quyết định số 1033/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Thanh Hà thuộc tỉnh Hải Dương vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 3. Mã số bến 19
   Địa chỉ bến: Thị Trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe khách Hải Dương thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
   Công bố bến xe khách Hải Tân tỉnh Hải Dương vào khai thác
   Ngày 31 tháng 12 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương ký Quyết định số 1035/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Hải Tân thuộc tỉnh Hải Dương vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 12
   Địa chỉ bến: Đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe khách Hải Dương thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.

Công bố bến xe khách Ning Giang tỉnh Hải Dương vào khai thác

   Ngày 31 tháng 12 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương ký Quyết định số 1034/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Ninh Giang thuộc tỉnh Hải Dương vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 13
   Địa chỉ bến: Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe khách Hải Dương thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
                                                                                Nguyễn Việt Phương


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan