Danh mục các bến xe

Tổng hợp tin công bố các bến xe địa phương được đưa vào khai thác

Thứ tư, 21 Tháng mười hai 2011 17:01 PDF.  Array In Array  Email

   Công bố bến xe ô tô khách Lạng Sơn vào khai thác
   Ngày 26 tháng 7 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn ký Quyết định số 1031/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa Bến xe ôtô khách Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 2 – Mã số bến xe 11. Địa chỉ bến xe: 28A Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để được thẩm định và chấp thuận, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam công bố.
   Công bố bến xe Đồng Đăng vào khai thác
   Ngày 26 tháng 7 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn ký Quyết định số 1032/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa Bến xe ôtô khách Đồng Đăng - Tỉnh Lạng Sơn vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 3 – Mã số bến xe 15. Địa chỉ bến xe: Khu Ga, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty Cổ Phần Tùng Việt
  Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để được thẩm định và chấp thuận, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam công bố.
   Công bố bến xe khách huyện Tánh Linh
   Ngày 27 tháng 3 năm 2009, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận ký Quyết định số 448/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa bến xe khách Bắc Ruộng - huyện Tánh Linh - tỉnh Bình Thuận vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 5. Địa chỉ bến xe: Thôn 3 xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Bến xe khách tỉnh Bình Thuận.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTVT tại hai đầu bến, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét.
   Công bố bến xe khách huyện Trực Ninh
   Ngày 10 tháng 8 năm 2007, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định ký Quyết định số 456/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa bến xe ôtô khách huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 5. Địa chỉ bến xe: thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: UBND Thị Trấn Cổ Lễ - huyện Trựu Ninh - Tỉnh Nam Định.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTCC (GTVT) tại hai đầu bến, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét.
Công bố bến xe khách thị trấn Chí Thạnh – Tuy An - Phú Yên đưa vào khai thác

   Ngày 26 tháng 9 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 575/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa bến xe thị trấn Chí Thạnh Huyện Tuy An - Tỉnh Phú Yên vào hoạt động.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4.
   Địa chỉ bến xe: Km 1303+200 Quốc lộ 1A, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe Thị trấn Chí Thạnh (thuộc phòng kinh tế hạ tầng) - huyện Tuy An - Tỉnh Phú Yên.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
   Công bố bến xe khách thị trấn Chí Thạnh – Tuy An - Phú Yên đưa vào khai thác
   Ngày 26 tháng 9 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 575/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa bến xe thị trấn Chí Thạnh Huyện Tuy An - Tỉnh Phú Yên vào hoạt động.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4.
   Địa chỉ bến xe: Km 1303+200 Quốc lộ 1A, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe Thị trấn Chí Thạnh (thuộc phòng kinh tế hạ tầng) - huyện Tuy An - Tỉnh Phú Yên.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
   Công bố bến xe ô tô khách Lạng Sơn vào khai thác
   Ngày 26 tháng 7 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn ký Quyết định số 1031/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa Bến xe ôtô khách Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 2 – Mã số bến xe 11. Địa chỉ bến xe: 28A Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để được thẩm định và chấp thuận, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam công bố.
   Công bố bến xe Đồng Đăng vào khai thác
   Ngày 26 tháng 7 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn ký Quyết định số 1032/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa Bến xe ôtô khách Đồng Đăng - Tỉnh Lạng Sơn vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 3 – Mã số bến xe 15. Địa chỉ bến xe: Khu Ga, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty Cổ Phần Tùng Việt.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để được thẩm định và chấp thuận, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam công bố.
   Công bố bến xe khách Bình Dương - huyện Phù Mỹ (Bình Định)
   Ngày 14 tháng 5 năm 2008, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định ký Quyết định số 614/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa bến xe ôtô khách Bình Dương - Huyện Phù Mỹ - Tỉnh Bình Định vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Địa chỉ bến xe: thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định - Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty TNHH Kinh doanh bến xe Bình Dương - Sở GTVT Bình Định.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTCC (GTVT) tại hai đầu bến, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét.
   Công bố bến xe khách Thị Trấn Quán Lào - huyện Yên Định (Thanh Hóa)
   Ngày 29 tháng 4 năm 2009, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 218/SGTVT-VT, về việc công bố đưa bến xe ôtô khách Thị trấn Quán Lào - huyện Yên Định - tỉnh Thanh Hóa vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Địa chỉ bến xe: Khu 4 Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa – (ĐT: 0378.623935). Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty TNHH TM & DV Vận tải Hoàng Phương - Sở GTVT Thanh Hóa.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTVT tại hai đầu bến, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét.
   Công bố bến xe khách trung tâm huyện Nghĩa Hưng (Nam Định)
   Ngày 07 tháng 11 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định ký Quyết định số 909/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách trung tâm huyện Nghĩa Hưng vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 18. Địa chỉ bến xe: Tỉnh lộ 490C-Thị trấn Liễu Đề - Huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe:
Hợp tác xã vận tải Nghĩa Hưng.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTVT Đà Nẵng và tại ý kiến lượng khách tại hai đầu bến. Trước khi được chấp thuận khai thác.
   Công bố bến xe khách Quang Vinh 3 - huyện Tân Uyên (Bình Dương)
   Ngày 13 tháng 4 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương ký Quyết định số 377/SGTVT-VT, về việc công bố đưa bến xe ôtô khách Quang Vinh 3 vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 22. Địa chỉ bến xe: ấp 1 , Xã Hội Nghĩa - Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Trung tâm quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Bình Dương - Sở GTVT tỉnh Bình Dương.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTVT Đà Nẵng và tại ý kiến lượng khách tại hai đầu bến, Trước khi được chấp thuận khai thác.
   Sở GTVT Đồng Tháp công bố đưa bến xe khách SaĐéc vào khai thác
   Ngày 13 tháng 3 năm 2009, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp ký Quyết định số 88/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa bến xe khách Sa Đéc vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 3. Địa chỉ bến xe: thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Thuộc phòng Quản lý đô thị Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTVT tại hai đầu bến, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét.
   Công bố bến xe khách Nhã Nam
   Ngày 02 tháng 6 năm 2010, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang ký Quyết định số 517/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa bến xe ôtô khách Nhã Nam vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Địa chỉ bến xe: thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty TNHH Tuyết Ly. Mã số tuyến 15.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTCC (GTVT) tại hai đầu bến, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét.
   Công bố bến xe ô tô khách Hà Tiên vào khai thác
   Ngày 29 tháng 8 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 6192/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa Bến xe ôtô khách Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4 – Mã số bến xe 13. Địa chỉ bến xe: Quốc lộ 80, khu phố 5, phường Bình San, thị xã hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban quản lý bến xe tàu Hà Tiên.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để được thẩm định và chấp thuận, trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam công bố.
   Công bố bến xe Tây Sơn – Hà Tĩnh vào khai thác
   Ngày 28 tháng 9 năm 2011, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh ký Quyết định số 2096/QĐ-SGTVT, về việc công bố đưa bến xe khách Tây Sơn – Thị trấn Tây Sơn -huyện Hương Sơn- Tỉnh Hà Tĩnh vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại IV. Mã số bến 38.20. Địa chỉ bến xe: Km84+450 QL8, Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Trung tâm dịch vụ công ích – BQL Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTVT Đà Nẵng để khai thác thử trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam ban hành công bố tuyến.
   Công bố Bến xe Trung tâm Đà Nẵng
   Ngày 02 tháng 01 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng ký Quyết định số 878/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe Trung tâm Đà Nẵng tiếp tục khai thác – Thành phố Đà Nẵng. Tiêu chuẩn bến xe khách loại 1 – Mã số bến xe 11. Địa chỉ bến xe: Phường Hòa An – quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng.
   Các Doanh nghiệp vận tải có nhu cầu mở tuyến đi và đến Bến xe trung tâm Đà Nẵng nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT thành phố Đà Nẵng để được thẩm định và chấp thuận khai thác.
                                                                                Nguyễn Việt Phương


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan