Danh mục các bến xe

Công bố bến xe Tây Sơn – Hà Tĩnh vào khai thác

Thứ sáu, 07 Tháng mười 2011 09:51 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 28 tháng 9 năm 2011, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 2096/QĐ-SGTVT  công bố đưa bến xe khách Tây Sơn – Thị trấn Tây Sơn - huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại IV. Mã số bến 38.20. Địa chỉ bến xe: Km84+450 QL8, Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Trung tâm dịch vụ công ích – BQL Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTVT Đà Nẵng để khai thác thử trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam ban hành công bố tuyến.
                                                                             Nguyễn Việt Phương

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan