Biểu mẫu kê khai năng lực hoạt động tư vấn

Thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các Tổ chức tư vấn GTVT

Thứ tư, 30 Tháng mười hai 2015 08:06 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 03/01/2016, Sở Giao thông Vận tải có nhận được Công văn số 15515/BGTVT-CQLXD “V/v Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT 2016”. Để triển khai chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Sở Giao thông Vận tải kính đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:


   1. Các tổ chức tư vấn ngành GTVT trên địa bàn thành phố (bao gồm: Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và Tư vấn kiểm định) tổ chức nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn của Bộ GTVT tại Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2015 và Công văn số 16576/BGTVT-CQLXD ngày 14/12/2015, lập báo cáo đánh giá năng lực của hoạt động đơn vị mình và tự chấm điểm theo đúng biểu mẫu quy định.


   - Biểu mẫu số 01, 02, 05, 06, 07, 11, 12, 13 (đối với việc kê khai đánh giá lần đầu );


   - Biểu mẫu số 03, 04, 08, 09, 10,14, 15, 16 (đối với việc kê khai, đánh giá từ năm thứ hai trở đi ).


   2. Các các chủ đầu tư, các đơn vị điều hành các dự án công trình giao thông trên địa bàn thành phố:


   - Tổ chức đánh giá các đơn vị Tư vấn đã thực hiện các dự án do đơn vị mình quản lý theo quy định tại các văn bản của Bộ GTVT nêu trên. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu rà soát các kết quả thanh tra, kiểm toán về các sai sót của Tư vấn tại các dự án được giao quản lý để thực hiện việc đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ GTVT.


   + Biểu mẫu số 17,19, 21 (đối với việc kê khai đánh giá lần đầu);


   + Biểu mẫu số 18, 20, 22 (đối với việc kê khai đánh giá từ năm thứ hai trở đi).


   - Chỉ đạo các tổ chức Tư vấn thực hiện dự án do mình quản lý hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và Sở Giao thông Vận tải theo đúng thời hạn quy định.


   3. Đề nghị các đơn vị gửi đầy đủ bản đánh giá, kê khai bằng văn bản và file mềm về Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (qua email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) và Sở Giao thông Vận tải (qua email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) trước ngày 15/01/2017.


   File mềm biểu mẫu kê khai, tài liệu và nội dung liên quan được đăng tải trên website của Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng (www.sgtvt.danang.gov.vn)/ chuyên mục Thông tin cần biết/ Biểu mẫu kê khai năng lực hoạt động tư vấn).


   Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở GTVT (thông qua Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông số điện thoại 0511.3822329; chị Huỳnh Phương Nam) để được hướng dẫn.


Phương Nam


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan