Biểu mẫu kê khai năng lực hoạt động tư vấn

Quyết đinh của Bộ Giao Thông Vận Tải điều chỉnh phụ lục tiêu chí tăng điểm tư vấn

Thứ sáu, 14 Tháng mười một 2014 07:50 PDF.  Array In Array  Email

   Quyết định của Bộ Giao thông vận tải ngày 04/12/2015 về việc ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiên của các tổ chức tư vấn xây dựng ngành Giao thông Vận tải.

   Xem chi tiết tại file đính kém dưới bài viết.

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ_4298_BGTVT, quyetdinhveviecxephang_danhgiatuvan .pdf)Quyêt định 4298_BGTVT[ ]1444 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan