Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định - Quý I năm 2019

Thứ hai, 01 Tháng tư 2019 07:39 Array In Array

   Ngày 20/03/2019, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 257/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 856/QĐ-SGTVT ngày 08/11/2018 và Quyết định 937/QĐ-SGTVT ngày 29/11/2018.


   Xem Quyết định 257/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


P.QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (257_QD_SGTVT_20.3.2019 Vv Cong bo bieu do.pdf)257_QD_SGTVT_20.3.2019 Vv Cong bo bieu do.pdf[Quyết định 257]438 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 1_QD 257 Bieu do BXTT DN _quy 1_2019.pdf)Phu luc 1_QD 257 Bieu do BXTT DN _quy 1_2019.pdf[Phụ lục 1 - Bến xe trung tâm]12917 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 2_QD 257 Bieu do PN DN_quy 1_2019.pdf)Phu luc 2_QD 257 Bieu do PN DN_quy 1_2019.pdf[Phụ lục 2 - Bến xe phía Nam]3550 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: