Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định - Quý I năm 2019

Thứ hai, 01 Tháng tư 2019 07:39 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 20/03/2019, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 257/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 856/QĐ-SGTVT ngày 08/11/2018 và Quyết định 937/QĐ-SGTVT ngày 29/11/2018.


   Xem Quyết định 257/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


P.QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (257_QD_SGTVT_20.3.2019 Vv Cong bo bieu do.pdf)257_QD_SGTVT_20.3.2019 Vv Cong bo bieu do.pdf[Quyết định 257]438 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 1_QD 257 Bieu do BXTT DN _quy 1_2019.pdf)Phu luc 1_QD 257 Bieu do BXTT DN _quy 1_2019.pdf[Phụ lục 1 - Bến xe trung tâm]12917 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 2_QD 257 Bieu do PN DN_quy 1_2019.pdf)Phu luc 2_QD 257 Bieu do PN DN_quy 1_2019.pdf[Phụ lục 2 - Bến xe phía Nam]3550 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan