Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định - Quý IV năm 2018

Thứ năm, 10 Tháng giêng 2019 11:32 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 29/11/2018, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 937/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 604/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 8 năm 2018 và Quyết định 856/QĐ-SGTVT ngày 08/11/2018.


   Xem Quyết định 937/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


P.QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 1_QD 937 Bieu do BXTT DN _quy 4_2018 DC.pdf)Phu luc 1_QD 937 Bieu do BXTT DN _quy 4_2018 DC.pdf[Phụ lục 1 - Bến xe trung tâm]11270 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 2_ QD937 Bieu do PN DN_quy 4_2018.pdf)Phu luc 2_ QD937 Bieu do PN DN_quy 4_2018.pdf[Phụ lục 2 - Bến xe phía Nam]3551 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (QD937_SGTVT.pdf)QD937_SGTVT.pdf[QĐ 937]57 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan