Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định - Quý IV năm 2018

Thứ năm, 10 Tháng giêng 2019 11:32 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 29/11/2018, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 937/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 604/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 8 năm 2018 và Quyết định 856/QĐ-SGTVT ngày 08/11/2018.


   Xem Quyết định 937/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


P.QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 1_QD 937 Bieu do BXTT DN _quy 4_2018 DC.pdf)Phu luc 1_QD 937 Bieu do BXTT DN _quy 4_2018 DC.pdf[Phụ lục 1 - Bến xe trung tâm]11270 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 2_ QD937 Bieu do PN DN_quy 4_2018.pdf)Phu luc 2_ QD937 Bieu do PN DN_quy 4_2018.pdf[Phụ lục 2 - Bến xe phía Nam]3551 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (QD937_SGTVT.pdf)QD937_SGTVT.pdf[QĐ 937]57 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan