Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định - Quý II năm 2018

Thứ tư, 15 Tháng tám 2018 08:17 Array In Array

   Ngày 08/08/2018, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 604/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 246/QĐ-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2018.


   Xem Quyết định 604/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


P.QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 1_QD 604_Bieu do BXTT DN _quy 2_2018.pdf)Phu luc 1_QD 604_Bieu do BXTT DN _quy 2_2018.pdf[Phụ lục 1 - Bến xe trung tâm]11339 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 2_QD 604 Bieu do PN DN_quy 2_2018.pdf)Phu luc 2_QD 604 Bieu do PN DN_quy 2_2018.pdf[Phụ lục 2 - Bến xe phía Nam]3063 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Q_604_SGTVT_16.04.2018 Vv cong bo bieu do chay xe tueyn co dinh quy 2_2018.pdf)Q_604_SGTVT_16.04.2018 Vv cong bo bieu do chay xe tueyn co dinh quy 2_2018.pdf[QĐ 604]91 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: