Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định - Quý II năm 2018

Thứ tư, 15 Tháng tám 2018 08:17 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 08/08/2018, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 604/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 246/QĐ-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2018.


   Xem Quyết định 604/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


P.QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 1_QD 604_Bieu do BXTT DN _quy 2_2018.pdf)Phu luc 1_QD 604_Bieu do BXTT DN _quy 2_2018.pdf[Phụ lục 1 - Bến xe trung tâm]11339 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 2_QD 604 Bieu do PN DN_quy 2_2018.pdf)Phu luc 2_QD 604 Bieu do PN DN_quy 2_2018.pdf[Phụ lục 2 - Bến xe phía Nam]3063 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Q_604_SGTVT_16.04.2018 Vv cong bo bieu do chay xe tueyn co dinh quy 2_2018.pdf)Q_604_SGTVT_16.04.2018 Vv cong bo bieu do chay xe tueyn co dinh quy 2_2018.pdf[QĐ 604]91 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan